Artikel Sandebuur

Algemeen

Sandebuur is een buurtschap in de gemeente Noordenveld en ligt ten zuiden van het Leekstermeer, iets ten noordwesten van Roderwolde. Het bestaat uit 16 boerderijen, waarvan nog slechts een drietal als zodanig in gebruik zijn. De buurtschap telt ongeveer 30 inwoners.

Historie

Sandebuur is gelegen op de zandkop waarop aanvankelijk ook Roderwolde lag. Het vormde een geheel met het oorspronkelijke veenontginningsdorp Roderwolde. Toen dat door wateroverlast opnieuw werd op gebouwd 1 km. zuidelijker, kwam Sandebuur wat geïsoleerd te liggen. Aan deze situatie kwam pas in 1932 een eind met de aanleg van de Sandebuursedijk, die loopt van Roderwolde naar de Rodervaart.

Het klinkerweggetje in de buurtschap zelf loopt zowel in oostelijke als westelijke richting dood in de weilanden ten zuiden van het Leekstermeer. Een oorspronkelijk voetpad naar het oude kerkhof van Roderwolde bestaat niet meer. Naar het noorden loopt een onverharde weg richting Matsloot, deels om het meer heen. Dit pad is per fiets goed begaanbaar. 

Voorzieningen 

Sandebuur is alleen vanuit het zuiden over de weg bereikbaar. Omdat er geen voorzieningen zijn is men hiervoor  aangewezen op de naburig gelegen dorpen Roderwolde, Roden, Hoogkerk of de stad Groningen.

Bijzonderheden

Diverse fietsroutes, o.a. over de Sandebuursedijk van Roderwolde naar Nietap/Leek. Een nostalgische route voert vanaf het klinkerweggetje midden in de buurtschap naar het noorden over een onverharde weg richting Matsloot, aan de zuidkant van het Leekstermeer (al komt men niet bij de boorden van dit meer). De omliggende Polder Matsloot-Roderwolde en nabijgelegen Leutingewolderpolder zijn grote vogelbroedgebieden. Door de buurtschap loopt de knapzakroute Foxwolde-Roderwolde.