Artikel Roderwolde

Algemeen

 Roderwolde (Drents: Rowol) is een dorp in de kop van de provincie Drenthe, behorend tot de gemeente Noordenveld. Samen met het naburige Sandebuur telt het 345 inwoners, waarvan het merendeel forens is.

Historie

Roderwolde was al vroeg een dorp van enige betekenis; al in het begin van de 17e eeuw werd er onderwijs gegeven.
Doordat het dorp geen grote doorgaande wegen heeft, is het aloude landelijke karakter grotendeels behouden gebleven. Roderwolde ligt aan de oude wegverbinding van Roden naar de stad Groningen. Door de aanleg van de nieuwe weg tussen Peize en Groningen aan het eind van de negentiende eeuw verloor Roderwolde deze functie.
Een bijzonder kenmerk van Roderwolde is dat het dorp gedurende de afgelopen eeuwen is verplaatst. Dit is te zien aan de plaats van de begraafplaats die bijna een kilometer buiten het dorp ligt. De kerk die er middenin lag, is verplaatst naar het nieuwe centrum van Roderwolde. 

Voorzieningen

Het dorp kent een zeer rijk verenigingsleven. Een groot jaarlijks terugkerend evenement is het Openluchtspel.
Sinds 15 mei 2009 is de Multifunctionele Accommodatie de Doefkamp geopend. Het nieuwe onderkomen van de peuterspeelzaal Dreumes, de openbare basisschool Het Palet, de korfbalvereniging ODA, Dorpsbelangen Roderwolde en het Rowolmer Archief.  Verder biedt de omgeving mooie wandel- en fietsroutes.

Bijzonderheden 

Blikvanger in het dorp is de grote windmolen Woldzigt uit 1852 die nog regelmatig in bedrijf is. Uniek aan deze molen is dat deze zowel voor het malen van graan als voor het slaan van olie kan worden gebruikt. De molen is geregeld in bedrijf en eromheen worden vaak activiteiten georganiseerd.

Het haventje was, voor de opkomst van transport over de weg, van levensbelang voor het dorp. Na de aanleg van een verharde weg naar Groningen in 1934 werden de schepen verruild voor vrachtwagens. De haven raakte meer en meer in onbruik en werd uiteindelijk in 1964 gedempt. Op 19 mei 2006 werd het haventje van Roderwolde opnieuw heropend.

De kleine witte Jacobskerk werd gebouwd in 1831. Het oude 13e-eeuwse kerkje bij Sandebuur werd toen afgebroken. Voor de bouw van het spitse torentje werd gebruikgemaakt van de stenen van de middeleeuwse kerk. Van het oude kerkgebouw zijn alleen nog de zandstenen doopvont uit 1560, de kerkklok uit 1634 en de kerkbeker uit 1651 bewaard gebleven.

Het natuurgebied De Kleibosch is 134,3 hectare groot en ligt ten zuiden van het dorp. Het is een van de weinige restanten van het Drentse Wold. Al in de middeleeuwen werd de potklei door monniken van het klooster van Aduard afgegraven (geticheld) om er ter plaatse kloostermoppen van te bakken, die vervolgens per schip via het Peizerdiep naar Aduard werden vervoerd. 
Sinds 1962 is De Kleibosch grotendeels eigendom van Het Drentse Landschap dat in het gebied een wandelroute van 2,5 km heeft uitgezet en er regelmatig open dagen en excursies organiseert.