Artikel Peizermade

 

Algemeen

Onder de rook van Groningen ligt Peizermade. Een klein dorp tussen Peize en Groningen. De naam Peizermade is ontstaan uit ‘made' (weide of grasland) bij Peize. Door het dorp loopt maar 1 weg.
Peize, Altena, Peizerwold en Peizermade hebben dezelfde postcode, afzonderlijke inwoner-aantallen kunnen daarom niet gegeven worden. Het aantal inwoners van deze postcode samen is ongeveer 5.300.

Historie

Peizermade is in het midden van de 19e eeuw ontstaan op een zandrug in de drassige landerijen op de Groningerweg van Peize naar Groningen. Van oorsprong was het een zeer nat gebied (het dorpje ligt ingeklemd tussen Peizerdiep aan de westkant en Eelderdiep aan de oostkant) dat in najaar en winter regelmatig onder water stond. Na instelling van bemaling en de aanleg van de weg van Peize naar Groningen (rond 1885) werd de situatie verbeterd. Dat het gebied nogal eens te kampen had met wateroverlast  is te zien aan het feit dat bij enkele boerderijen het voorhuis hoger ligt dan het achtergedeelte.

De aanleg van de spoorlijn Drachten-Leek-Roden-Groningen in 1913 bracht weliswaar enige levendigheid, maar heeft nooit bijgedragen aan de ontwikkeling van Peizermade. In 1948 stopte het personenvervoer, daarna bleef de lijn tot begin jaren 80 in stand als goederentreintje, die eenmaal per dag voor Philips goederen vervoerde. De rails zijn weggehaald, alleen aan de Drentselaan is een restant van de spoorbrug nog zichtbaar. Wel is het tracé nog herkenbaar in het feit dat de woningen aan de westkant vrij ver van de weg liggen.

Voorzieningen

In 1961 is het dorpshuis De Schakel opgericht, waar diverse activiteiten worden georganiseerd. Verder zijn er in het dorp geen voorzieningen waardoor de mensen aangewezen zijn op het naastgelegen Groningen en Peize.

Bijzonderheden

Peizermade heeft een transferium (parkeerterrein en knooppunt voor bussen langs de A7).

De polder Peizer- en Eeldermaden was tot voor kort een gebied in gebruik voor de veeteelt. Recente aankopen door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten hebben het omgevormd tot een geliefd gebied voor vogels. Tegenwoordig maakt de polder deel uit van het natuurgebied De Onlanden.