Artikel Peest

Algemeen

Peest is een esdorpje ten oosten van Norg en ten westen van Vries. Er wonen ongeveer 150 mensen verdeeld over circa 50 huizen. Het viel tot 1997 onder de gemeente Norg en maakt nu deel uit van de gemeente Noordenveld.   In 1298-1304 werd het vermeld als apud Peest en op de Franse kaart van 1811-1813 als Pees.  Dit is afgeleid van pede (moeras) en  pastio (weide).  Vergelijk plaatsen als Pesse of het nabijgelegen Peize, dat in 1326 ook geschreven werd als Peedse. Het dorpsbeeld van Peest wordt vooral bepaald door oude boerderijen rond een kleine brink en enkele klinkerwegen. De boerderijen van vóór 1850 staan evenwijdig met de weg, de jongere haaks erop. In het voormalige armenhuis geven speciale raampjes in een boerderij (eind 19e eeuw) de armenkamertjes aan.

Historie

Uit archeologische vondsten is gebleken dat er ruim voor onze jaartelling al bewoning was in en rond Peest. Volgens vondsten op het naastgelegen Noordsche Veld werd het gebied al door de Trechterbekercultuur (hunebedbouwers) bewoond. Het tegenwoordige Peest stamt echter vermoedelijk uit de 12e eeuw, als esgehucht even buiten Norg.
In de Tweede Wereldoorlog was Peest van belang. In het Westerveen werd hier namelijk door de Duitsers een vliegveldje aangelegd. Het diende achteraf wellicht als afleidingsmanoeuvre want het is nooit in gebruik geweest. De explosieven opruimingsdienst heeft de afgelopen tijd heel wat oude munitie en niet ontplofte bommen weten op te ruimen op en bij deze locatie. 

Voorzieningen

Peest ligt in een prachtig natuurlijk gebied. Bekend zijn onder andere de wandel- en fietspaden door de bossen, groenlanden en  heidevelden van het Noordsche Veld, het Peesterveld, de Peestermaden en het beekdal van het Oostervoortsche Diep. Het dorp mag dan niet erg groot zijn, het heeft wel een actief dorpsleven. Peest heeft een eigen website en een vereniging dorpsbelangen, met dorpshuis De Peester Mug.  Naast de Peester Mug ligt een ijsbaan. Er worden diverse activiteiten georganiseerd  en men kan er onder andere sjoelen en klootschieten. Peest heeft geen voorzieningen als winkels, scholen en dergelijke. Wel heeft het dorp een prima restaurant De Jagershof aan de Hoofweg.  

Bijzonderheden

Inwoners van Peest werden nog wel eens (Peester) Muggen genoemd. Een schimpnaam die zou duiden op zwakke onbeduidende lieden.  
Ten zuiden van het dorpje staat in het landschap de Lebbestaak, een grenspaal op de grens van de voormalige gemeenten Norg en Vries. De staak dateert uit 1949.