Artikel Leutingewolde

Algemeen

Leutingewolde is altijd een klein dorp geweest. Het telt nu ruim 150 inwoners. Leutingewolde grenst tegenwoordig bijna aan Roden door de oprukkende industrie aan de noordzijde van dit dorp. Toch is de rust in Leutingewolde goed bewaard gebleven.
Het dorp beschikt niet over een echte kern. Het bestaat voornamelijk uit een rond lopende boerenweg, toepasselijk 'De Ring' genaamd. Hieraan liggen enkele (woon)boerderijen. In het noordelijk deel van deze rondweg ligt de glooiende es van Leutingewolde.

Historie

Al in 1335 duikt de naam van het dorp als Lockincwolda op in geschriften. Latere vermeldingen zijn Lotyngewolde en Leutingewold. Vanaf 1955 is Leutingewolde de officiële naam van het dorp. Waar de naam precies vandaan komt, is niet duidelijk. Er zijn verschillende verklaringen voor de naam geschreven.
Het dorp is ontstaan als middeleeuws veenontginningsdorp. Door de veenafgraving en het kappen van het bos, kwam het omliggende gebied steeds lager te liggen. Er vormde zich een soort moeras. Het aangrenzende Leekstermeer breidde zich tegelijkertijd uit wat voor nog meer water zorgde. Dit probleem werd in 1856 opgelost door de aanleg van de Leutingewolderpolder ten noorden van het dorp.

Voorzieningen

Er zijn geen voorzieningen aanwezig in Leutingewolde. Hiervoor moeten de inwoners naar het zeer nabijgelegen Roden.

Bijzonderheden

De buurtschap heeft, ondanks dat het klein is, een rijk verenigingsleven en er heerst een groot saamhorigheidsgevoel.

Ten noorden van het dorp, aan de rand van de es, bevindt zich een natuurgebied met vogelbroedterrein.