Artikel Foxwolde

Algemeen

Foxwolde is een buurtschap. Het ligt ten zuiden van Roderwolde en ten noordoosten van Roden. In 1840 telde Foxwolde 22 huizen. Tegenwoordig zijn dit er ongeveer 100 met zo'n 220 inwoners.
Het dorpje kenmerkt zich door de verspreid liggende bebouwing langs twee hoofdwegen. Er is geen echte kern.   
De oprukkende industrie van Roden heeft een deel van Foxwolde dicht genaderd. De noordelijke rondweg scheidt de twee plaatsen nog. Deze rondweg heeft er wel voor gezorgd dat het sluipverkeer door Foxwolde is afgenomen, wat de leefbaarheid en rust ten goede komt.

Historie

In 1313 wordt voor het eerst Fokeswolde genoemd, later Fockeswolde en vanaf 1548 Foxwolde. Het achtervoegsel 'wolde' komt vaak voor in deze streek en verwijst vermoedelijk naar een groot woud wat zich hier in de Middeleeuwen bevond. Het voorvoegsel 'fox' kan komen van de persoonsnaam Fokko of Fokke. Een andere verklaring is dat het verwijst naar vossen, die dan veel in het woud voorkwamen.
Het dorpje is waarschijnlijk ontstaan in de 12e eeuw als veenontginning vanuit Roden. De boerderijen lagen op zandkoppen en ruggen wat zo kenmerkend is voor deze streek. Er stonden vroeger vooral kleine agrarische bedrijven. Na de Tweede Wereldoorlog zijn enkele hiervan uitgegroeid tot grote veehouderijen en zijn anderen omgevormd tot woonboerderijen. 

Voorzieningen

Foxwolde heeft geen voorzieningen. Voor een basisschool, vereniging of kerk kunnen de bewoners nog terecht in Roderwolde maar voor de meeste voorzieningen gaan de inwoners naar Roden.

Bijzonderheden

Aan de oostelijke rand van Foxwolde ligt natuurgebied De Kleibosch. Het gebied bestaat uit zware potklei wat werd afgegraven door kloosterlingen en werd gebruikt om bakstenen te maken. Door het gebied loopt een onverhard pad dat deel uitmaakt van de knapzakroute Foxwolde-Roderwolde.

Langs de oude klinkerweg richting Roderwolde staan een aantal monumentale panden welke de moeite waard zijn.  Zo staat er op de wegsplitsing midden in het dorp een fraaie Noord-Drentse boerderij en op de kruising met de Haarveensedijk een authentiek tolhuis.