Artikel Alteveer

    

Algemeen

Alteveer is een buurtschap. Het ligt een paar kilometer ten zuiden van Roden, vlakbij het dorp Roderesch. Het bewonersaantal schommelt rond de 100. De naam is afgeleid van 'al te ver', omdat Alteveer vroeger slecht bereikbaar was vanaf  Roden. 
Er ontstaat nog wel eens verwarring over de plaatsnaam Alteveer, want de gemeenten De Wolden en Stadskanaal hebben ook een Alteveer.

Historie

Rond 1830 verscheen de eerste woning in Alteveer. In de loop der tijd verschenen hier in het weinig vruchtbare gebied enkele tientallen verspreid liggende keuterijen, aanvankelijk als plaggenhut, later van steen. De inwoners bewerkten het nabijgelegen heideveld en de groenlanden langs het Lieverse Diepje. De landerijen sloten aan op de zogenoemde strubben, hakhoutbosjes, langs het diep. Als perceelscheiding en voor het winnen van hout werden houtwallen opgericht, die hier in tegenstelling tot elders nog grotendeels in tact zijn. Bewoners van Alteveer worden wel eens "piepedoppen" genoemd. Dit stamt uit de tijd van de "eekschillers", die de basten van eikenbomen verzamelden. Met deze bast werd looizuur gemaakt voor de leerlooierijen. De eekschillers mochten van hun baas niet roken wegens brandgevaar, maar als er dan toch gerookt moest worden dan mocht dat alleen met een "dop op de pijp", zodat geen vuur kon ontsnappen.

Voorzieningen

Alteveer heeft geen voorzieningen zoals scholen, winkels en dergelijke. Wel heeft Alteveer een ijsbaan beschikbaar, waar ook de inwoners van Roderesch en Steenbergen "ijs en weder dienende" gebruik van kunnen maken. De ijsbaan ligt aan de Melkweg in het Holveen, het restant van een oude veenplas.
Vistrap Alteveer

Bijzonderheden

Het Alteveersebos ligt ten noorden van Alteveer en is een deel van het Mensingebos. In dit bos met fiets- en wandelpaden is nog een klein restant van de heide te vinden. In het bosje "Dennekamp" bevinden zich een paar zomerhuisjes met daar omheen een fietspad naar Roderesch. De Stuwweg gaat ook over in een leuk fietspad, dat over een stuw in het Lieverse Diepje door het beekdal loopt richting Lieveren en Langelo. In het diep zijn vistrappen aangelegd.