Artikel Uitleg filedosering N372 (busbaan Peizerwold/Peizermade)

Met regelmaat staat er 's ochtends file voor Peizermade. Sommige automobilisten denken dat dit komt door het zogenaamde doseerlicht ten zuiden van Peizermade. Niet altijd is duidelijk wanneer en hoe de lichten werken. Via de website van de provincie Drenthe (de provincie Drenthe is de wegbeheerder van de N372) volgt een uitleg over de verkeerssituatie en de werking van het doseersysteem in combinatie met de busbaan.