Artikel Recreatievoertuig stallen op de openbare weg


Voor, tijdens en na de vakantieperiode krijgt de gemeente met enige regelmaat klachten over caravans, campers of vouwwagens die geparkeerd staan op openbare parkeerplaatsen of openbaar groen.

Voor het parkeren van zulke recreatievoertuigen gelden regels. Deze staan in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Noordenveld.

In de APV (artikel 5:6) gaat het over voertuigen die voor recreatie of andere dan verkeersdoeleinden worden gebruikt. Deze mogen niet langer dan 2 weken op de openbare weg worden geparkeerd, als daardoor het uitzicht van bewoners van omliggende gebouwen wordt belemmerd of als er op een andere manier sprake is van hinder of overlast.

Recreatievoertuigen die hinderlijk geparkeerd staan (die bijvoorbeeld het uitzicht belemmeren of schaarse parkeerruimte in de buurt innemen)  mogen dus niet langer dan 2 weken op de openbare weg staan!

Het is helemaal verboden om een recreatievoertuig te parkeren in een park of plantsoen of in een door de gemeente aangelegde beplanting of groenstrook!