Artikel Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer per bus wordt in de provincies Groningen en Drenthe georganiseerd, beheerd en ontwikkeld door het OV-bureau Groningen Drenthe. Het OV-bureau is een samenwerkingsverband van de provincie Groningen, provincie Drenthe en de gemeente Groningen. Hun uitgangspunt is om steden zo goed mogelijk bereikbaar te houden én te zorgen voor goede verbindingen vanuit het platteland. Meer informatie vindt u op http://www.ovbgd.nl/.

Qbuzz verzorgt de uitvoering van het stads- en streekvervoer in Noordenveld. Een deel van het regionaal vervoer wordt uitgevoerd door VMNN. Zij verzorgen een aantal regionale lijnen, de Lijnbelbus en de Buurtbus. Ook verzorgen zij de Regiotaxi, Wmo-deeltaxi en leerlingenvervoer.

Halteplaatsen

Voor het onderhoud van de verschillende bushaltes (verlichting, stoep) zijn de betreffende wegbeheerders (provincie of gemeente) verantwoordelijk. Voor eventuele opmerkingen over gemeentelijke wegen kunt u contact opnemen met de wegbeheerder van de gemeente Noordenveld (050 - 50 27 222).

Meer informatie

Reisadvies van deur tot deur

OV- reisadvies
0900 - 9292 (€ 0,70 per minuut)
www.9292ov.nl

Weet u het nummer van de buslijn? Dan kunt u de route en de dienstregeling ook vinden op: http://www.qbuzz.nl/

Klantenservice Qbuzz (geen reisinformatie)

0900 - 728 99 65 (lokaal tarief)
www.qbuzz.nl

Klantenservice VMNN (geen reisinformatie)

0900 - 400 2000 (lokaal tarief)