Artikel Dossier studie Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)

In opdracht van de gemeenten Noordenveld en Leek en de provincies Groningen en Drenthe is onderzocht hoe het openbaar vervoer van Leek en Roden naar Groningen (Qlink lijn 3 en 4) geoptimaliseerd en toekomstbestendig/robuust gemaakt kan worden. De subdoelen van het project zijn:

  • het versnellen van de routes (reistijdwinst);
  • het vergroten van de betrouwbaarheid;
  • het verbeteren van het comfort;
  • en het concentreren en opwaarderen van de haltevoorzieningen.

Bovenstaande moet ertoe leiden dat het openbaar vervoer in Roden betaalbaarder en aantrekkelijker wordt voor meer inwoners. Er wordt gekeken naar de positie van Qlink (lijn 3) in het OV-netwerk en de verbetering van lijn 3 moet er toe leiden dat de bus een nog beter alternatief voor de auto wordt.

Op deze pagina staan de documenten die in de loop van het traject geproduceerd zijn.