Adres Rotonde Julianaplein

Kaart met markering op: Rotonde Julianaplein,

Uitgangspunten voor het ontwerp

De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp van deze locatie zijn:

  • een goede voorrangssituatie voor de bus die vanaf de Groningerstraat komt en richting Kanaalstraat rijdt;
  • een goede, verkeersveilige oplossing voor de op dit moment te krap bemeten rotonde, die binnen de gemeente als een van de plekken geldt waar relatief vaak ongelukken plaatsvinden;
  • behoud van de drie lindes op de rotonde.

Ontwerpoplossing

Het nieuwe ontwerp gaat in plaats van een rotonde uit van een T-kruising waarbij de route Groningerstraat - Kanaalstraat de voorrangsroute wordt en waarbij verkeer komend uit de Raadhuisstraat voorrang moet verlenen. Daarnaast is het ontwerp gebaseerd op het realiseren van een meer groene plek, die net als dat van oudsher het geval was, een tegenhanger vormt van de kruising Schoolstraat - Groningerstraat. Nieuwe bomen zorgen voor een fraaie begeleiding van de ruimte.
Puntsgewijs bestaat het ontwerp uit de volgende componenten:

  • T-kruising met in de route Groningerstraat - Kanaalstraat in het midden een opstelstrook voor afslaand verkeer en fietssuggestiestroken aan weerszijden van de weg;
  • zoveel mogelijk behoud van groen;
  • een oversteek in twee fasen op de Groningerstraat en de Kanaalstraat, zodat het gemakkelijker wordt om deze relatief druk bereden route als voetganger te kruisen;
  • een voetgangersoversteekplaats in de Raadhuisstraat;
  • aanplant van leilindes langs de bebouwing aan de Raadhuisstraat (bij de Bernhardpassage) en voor de bebouwing in de bocht Raadhuisstraat - Groningerstraat (kapper, pizzeria, accountantskantoor) voor een groene begeleiding van de straatwanden.

Planning

De rotonde Julianaplein wordt gekoppeld aan de mogelijke herinrichting van de Raadhuisstraat en daarmee wordt pas in 2018/2019 over gegaan tot uitvoering.