Adres Kruising Kanaalstraat - Touwslager

Kaart met markering op: Kruising Kanaalstraat - Touwslager,

Uitgangspunten voor het ontwerp

Voor het ontwerp van de kruising geldt dat de bus voorrang op haar route moet krijgen en het overige verkeer op normale wijze kan worden afgehandeld.

Kruising Touwslager - Kanaalstraat

Ontwerpoplossing

Vanwege verkeersbewegingen uit alle drie rijrichtingen en de bereikbaarheid van het parkeerterrein, moet het hele kruisingsvlak overrijdbaar blijven. Afsluitingen zijn daarmee niet aan de orde. Wel is er een inritconstructie aangebracht om de bus prioriteit te geven.

Planning

De globale planning is dat de uitvoering plaats vindt in het derde kwartaal van 2017.