Adres Eindhalte Kastelenlaan

Kaart met markering op: Eindhalte Kastelenlaan,

Wat gaat er gebeuren?

Op de locatie Roderweg/Kastelenlaan, waar nu nog een T-kruising ligt, komt een rotonde en de nieuwe eindhalte voor de bus. Het ontwerp hieronder laat zien hoe het er uit komt te zien.

Eindhalte Kastelenlaan

Wanneer begint de uitvoering?

In het najaar van 2016 zijn er bomen gekapt en zijn de kabels en leidingen verlegd en aangepast als voorbereiding op de daadwerkelijke aanleg van de rotonde en de overige infrastructuur.

Vanaf maandag 13 maart 2017 gaat aannemer Roelofs uit Den Ham aan de slag. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

  • Als eerste wordt de rotonde aangelegd. Dit betekent dat het doorgaande verkeer van en naar Nieuw-Roden is gestremd. Dit zal ongeveer zes weken duren.
  • Vervolgens wordt in fase twee het plateau bij de Weidenbloemenweg/Roderweg aangelegd. In deze fase is dit deel voor het doorgaande verkeer afgesloten vanaf 1 mei tot en met 12 mei.

Verdeeld over de twee fases worden de fietspaden aangelegd en de bushaltes en fietsenstallingen worden geplaatst. Het verkeer wordt door middel van borden omgeleid.

Project HOV Roden

Hoofddoel van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Roden is het openbaar vervoer te optimaliseren en toekomstbestendig/robuust te maken op de route Roden - stad Groningen. De subdoelen van het project HOV Roden zijn:

  • Versnellen van de openbaar vervoerroutes (reistijdwinst);
  • Vergroten van de betrouwbaarheid openbaar vervoer;
  • Verhoging van het comfort openbaar vervoer;
  • Concentreren en opwaarderen van haltevoorzieningen.