Adres Centrumhalte

Kaart met markering op: Centrumhalte,

Uitgangspunten voor het ontwerp

Voor de locatie Centrumhalte is gekozen voor de variant 'verleggen Heerestraat'. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  • voorrang om de hoek;
  • goede voetgangersoversteken in twee richtingen: noord-zuid en oost-west;
  • fietsenstallingen bij de instaphalte;
  • voldoende ruimte voor fietsenstallingen (ongeveer 90 plaatsen verwacht);
  • keermogelijkheid voor lijn 83;
  • bestaande aantal parkeerplaatsen handhaven;
  • verblijfsgebied rond bibliotheek maken;
  • wens om kruising Heerestraat – Touwslager – Leeksterweg goed op te lossen.

Ontwerpoplossing

Bovengenoemde uitgangspunten vormen samen met de uitgangspunten van de op te stellen Centrumvisie Roden de basis voor het ontwerp.

Planning

Globale planning: 2017/2018.