Adres Ceintuurbaan West - Bevrijdingsplantsoen

Kaart met markering op: Ceintuurbaan West - Bevrijdingsplantsoen,

Uitgangspunten ontwerp

Zowel de Ceintuurbaan West als het Bevrijdingsplantsoen hebben een wegbreedte smaller dan 7 meter. In de praktijk moeten bussen daarom soms afremmen wanneer zij elkaar tegenkomen. Dat heeft ook te maken met de geparkeerde auto's aan weerszijden van de weg. Voor het ontwerp is uitgegaan van het volgende uitgangspunt:

  • creëren van een betere doorstroming voor passerende bussen.

Ontwerpoplossing

De weg verbreden heeft op de Ceintuurbaan-West relatief grote gevolgen, zoals het versmallen van trottoirs, verwijderen van bomen et cetera. De bestaande wegbreedte wordt daarom gehandhaafd. Een relatief simpele oplossing om toch een betere doorstroming voor de bus te kunnen bewerkstelligen is het verbreden van de parkeervakken die tegen de groenstructuur liggen.

Planning

Uitvoering vindt plaats in tweede helft van 2017.