Adres Bushalte Statenlaan

Kaart met markering op: Bushalte Statenlaan,

Uitgangspunten voor het ontwerp

De halte Statenlaan moet een centrale, goed te bereiken halte bij de rotonde Maatlanden worden. Voor een goede bereikbaarheid van de halte Statenlaan, zeker vanuit de zuidkant van Roden, is een fietsverbinding langs de Maatlanden tot aan de Roderweg noodzakelijk. Ook een voetgangers-oversteek is gewenst. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

  • een grotere capaciteit van fietsenstallingen (richting Groningen);
  • een uitstaphalte nabij de rotonde met de Maatlanden en nabij de huidige instaphalte;
  • een oversteek voor langzaam verkeer nabij de rotonde met de Maatlanden;
  • goede bereikbaarheid halte met de fiets vanuit zuidelijke richting;
  • handhaven bestaande geluidswal.

Fietspad Maatlanden
Fietspad vanuit zuidelijke richting

Ontwerpoplossing

In het ontwerp is de uitstaphalte zo gesitueerd dat de bus vanaf de rotonde Maatlanden in een rechte lijn de bushalte in kan rijden. Fietsers en voetgangers kunnen bij de rotonde gemakkelijk de Hofstedenlaan oversteken. Vanuit de zuidzijde is een dubbelzijdig fietspad en voetpad (langs de Maatlanden) aangelegd, aansluitend op de fiets structuur langs de Roderweg. Bij de bushalte aan de zuidzijde zijn extra fietsenstallingen gerealiseerd.

Rotonde Maatlanden

Planning

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf 13 juli tot en met 4 augustus 2017.