Aanpassing bushaltes Roden (HOV)

Kaart met markering op: Rotonde Julianaplein, Kruising Kanaalstraat - Touwslager, CentrumhalteCeintuurbaan West - BevrijdingsplantsoenBushalte StatenlaanBushalte Vijfde VerlotingEindhalte Kastelenlaan

Adressen

  1. Rotonde Julianaplein wordt T-kruising - planning 2018/2019
  2. Kruising Kanaalstraat - Touwslager aanpassen voorrangssituatie - planning 3e kwartaal 2017
  3. Centrumhalte verlegging Heerestraat - globale planning 2017/2018
  4. Ceintuurbaan West - Bevrijdingsplantsoen betere doorstroming - uitvoering tweede helft 2017
  5. Bushalte Statenlaan bij rotonde Maatlanden - planning 2e /3e kwartaal 2017
  6. Bushalte Vijfde Verloting aanpassingen ten behoeve van fietsers - uitvoering voorjaar 2017
  7. Eindhalte Kastelenlaan - uitvoering voorjaar 2017