Aanpassing bushaltes Roden (HOV)

Op onderstaand kaartje ziet u de werkzaamheden aan de busroute van Qbuzz lijn 4 die in 2017 worden uitgevoerd. De rode ballonnetjes zijn de haltes die met ingang van 3 september 2017 (zijn) vervallen.

Kaart met markering op: Bushalte Dorth [vervallen], Bushalte Havezathenlaan [vervallen], Rotonde JulianapleinKruising Kanaalstraat - TouwslagerCentrumhalteCeintuurbaan West - BevrijdingsplantsoenBushalte StatenlaanBushalte Vijfde VerlotingEindhalte Kastelenlaan

Adressen

  1. Bushalte Dorth [vervallen] Deze halte is vervallen per 3 september 2017
  2. Bushalte Havezathenlaan [vervallen] Deze halte is vervallen per 3 september 2017
  3. Rotonde Julianaplein wordt T-kruising - planning 2018/2019
  4. Kruising Kanaalstraat - Touwslager aanpassen voorrangssituatie - planning 3e kwartaal 2017
  5. Centrumhalte verlegging Heerestraat - globale planning 2017/2018
  6. Ceintuurbaan West - Bevrijdingsplantsoen betere doorstroming - uitvoering tweede helft 2017
  7. Bushalte Statenlaan bij rotonde Maatlanden - planning 2e /3e kwartaal 2017
  8. Bushalte Vijfde Verloting aanpassingen ten behoeve van fietsers - uitvoering voorjaar 2017
  9. Eindhalte Kastelenlaan - gerealiseerd