Artikel Routes gladheidsbestrijding

A-routes

A-routes zijn de wegen die in elk geval en als eerste gestrooid worden.

Er zijn 6 strooivoertuigen, zij rijden ieder een vast deel van de A-routes.
Als u klikt op een voertuig, dan krijgt u het betreffende deel van de A-route op het scherm.

B-routes

De B-routes zijn alle overige wegen die niet zijn opgenomen in de A-routes. Of deze gestrooid worden is afhankelijk van de situatie.