Artikel Gladheidsbestrijding

Van november tot en met maart worden de wegen extra bewaakt op gladheid. Met ondersteuning van een weersbureau houden medewerkers van de gemeente uw veiligheid in het oog. Bij optredende gladheid komen 6 bestrijdingseenheden in actie. Zij bestrijden de gladheid op de belangrijkste verbindingswegen en routes (A-routes) langs scholen, winkels en bejaardencentra.
Het bestrijden van gladheid op de hoofdroute duurt circa 2,5 uur. Afhankelijk van de omstandigheden wordt al dan niet de B-route gestrooid. U kunt zelf uw steentje bijdragen door de voetpaden voor en naast uw woning sneeuw- of ijsvrij te houden.

Strooien of sproeien

Sinds de winter van 2010-2011 wordt in Noordenveld niet alleen gestrooid met strooizout, maar gebruiken we ook pekelwater voor de gladheidsbestrijding. Aangezien pekelwater gesproeid wordt, is een aantal van onze voertuigen hiervoor aangepast. Het sproeien met pekelwater heeft een aantal voordelen. Een groot voordeel is dat het sneller werkt dan strooizout, omdat het dooi-effect meteen optreedt. Daardoor is het zeer geschikt voor gladheidsbestrijding op fietspaden en minder drukke wegen. Daarnaast levert het gebruik een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid: het is beter voor het milieu. Ook is het goedkoper dan strooizout.

Deze wagens worden ingezet voor het sproeien van pekelwater.

Wanneer wordt er gestrooid of gesproeid?

De gemeente strooit curatief, dat wil zeggen dat we gaan strooien of sproeien wanneer het glad is of kort voordat het glad wordt. Hiertoe krijgen we 2 keer per dag een weersvoorspelling van de Meteogroep uit Wageningen. Als uit deze weersvoorspelling blijkt dat het in onze gemeente glad kan gaan worden, worden 6 voertuigen klaargezet om zout te strooien of sneeuw te schuiven.
Als de meteoroloog van de Meteogroep afwijkingen op zijn voorspelling constateert, neemt hij direct contact op met de gemeente. Een lid van de dienstdoende strooiploeg controleert dan ook een aantal straten, die een gemiddeld beeld geven van de wegen in onze gemeente. Zodra hij de eerste gladheid constateert, waarschuwt hij per semafoon 5 andere chauffeurs die onmiddellijk in actie komen. Afgezien van deze controle ter plekke kan de strooiploeg ook nog gewaarschuwd worden door de Centrale Meldkamer in Drachten.

De strooiploeg staat van november tot en met maart 24 uur per dag paraat. Zodra het glad is in Noordenveld, rukken er 6 voertuigen uit, ongeacht het tijdstip. In ongeveer 2,5 uur zijn de wegen in de zogenaamde A-route allemaal gestrooid. Bij sneeuwval en ijzel duurt dit langer, omdat bij sneeuwval de weg 2 keer behandeld moet worden (heen en terug) en bij ijzel moeten de voertuigen langzaam rijden.

De beslissing om te gaan strooien neemt de gemeente zelf. Wel wordt meegekeken op de meetpunten van de provincie op de N372 bij Nietap en de N919 bij Veenhuizen.

Waar wordt er gestrooid of gesproeid?

De belangrijkste wegen zijn opgenomen in de A-routes. Bij het samenstellen van de A-routes wordt uitgegaan van wegfunctie en doorstroming.

Als de A-routes onder controle zijn, dan worden alleen bij extreme weersomstandigheden zoals ijzel of langer aanhoudende sneeuwval, de B-routes gestrooid, gesproeid of geschoven. De B-routes zijn alle overige wegen die niet zijn opgenomen in de A-routes. Als er extreem veel sneeuw is gevallen kan het nodig zijn de A-routes in te korten tot de verbindingswegen van dorp naar dorp. Zodra de omstandigheden gunstiger worden, schakelen we direkt over op de oorspronkelijke routes.

Provinciale wegen

In de gemeente liggen diverse provinciale wegen. Dat zijn de grotere verbindingswegen, zoals Norg – Donderen, Norg - Huis Ter Heide, Peizermade via Peize en Roden tot Nietap en Roden via Langelo tot Norg. De provincie zorgt voor de begaanbaarheid van deze wegen en heeft daar eigen regels voor. Het kan daardoor gebeuren dat deze wegen op andere tijdstippen gestrooid worden.

Op de hoogte blijven wanneer er gestrooid wordt?

Wilt u weten wanneer er gestrooid wordt in Noordenveld? Volg ons dan op Twitter, @Noordenveld. Wanneer de strooiploeg uitrukt, verzenden wij hierover een Twitterbericht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de gladheidbestrijding, dan kunt u bellen naar de gemeente, telefoon 050 - 50 27 222.