Verkeer en vervoer

30 maakt de buurt weer prettig!

Om het voor kinderen, voetgangers en fietsers veiliger te maken zijn grote gebieden van de bebouwde kommen in de gemeente Noordenveld aangewezen als verblijfsgebieden. Gebieden waar iedereen – dus ook langzame en kwetsbare verkeersdeelnemers – veilig over straat kan. Auto’s zijn in het verblijfsgebied ‘te gast’ en moeten zich aanpassen. Ze mogen er maximaal 30 km/uur rijden.

Waar?

Overal waar u borden met de tekst “30 ZONE” passeert bevindt u zich in een verblijfsgebied totdat u een bord “einde 30 ZONE” gepasseerd bent. In de hele zone geldt een maximum snelheid van 30 km per uur.

Daarom 30

Als u niet harder dan 30 km/uur rijdt kunt u beter om u heen kijken. Zo ziet u bijtijds een spelend kind dat plotseling de straat opholt. Of een voetganger die met zijn/haar rollator onderweg is. Als u niet harder dan 30 km/uur rijdt, is uw remweg korter. Dat betekent dat u bij een noodstop veel eerder stilstaat. Wel zo fijn voor dat spelende kind en die voetganger. Voor hen kan dat het verschil betekenen tussen leven en dood.

30 km/uur lijkt misschien erg langzaam, zeker als u haast hebt. Maar de tijdswinst die u boekt door harder te rijden, is minimaal: over een afstand van 1 km is uw tijdswinst minder dan 1 minuut.

Inrichting

In een verblijfsgebied proberen wij zoveel mogelijk de 'duurzaam veilig' principes toe te passen:

  • zeer terughoudend zijn met het nemen van verkeersmaatregelen (geen voorrang regelen, geen parkeerverboden, geen stopverboden, geen zebrapaden, enz.);
  • toepassen van verkeersremmende maatregelen op kwetsbare locaties zoals kruispunten en veelgebruikte (fiets)oversteken (plateau’s, drempels, (optische) versmallingen);
  • lange rechtstanden voorkomen;
  • bestrating in plaats van asfalt toepassen;
  • wegbreedte beperken;
  • een passende sfeer nastreven, (lage openbare verlichting, groen, duidelijk zichtbare en aanwezige woningen, enz..);
  • de automobilist is te gast, de fietser en voetganger staan centraal;
  • parkeren op de straat;
  • geen aparte fietspaden;
  • zo weinig mogelijk borden plaatsen.

Al deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat bestuurders uit de omgeving kunnen aflezen welk gedrag van ze verwacht wordt, namelijk rustig rijden, niet harder dan 30 km/uur. Het begin van het verblijfsgebied is vaak voorzien van een 30 km “poort”, namelijk borden 30 km zone en een snelheidsremmende maatregel zoals bijvoorbeeld een plateau.

De volledige toepassing van de principes van “duurzaam veilig” zoals hierboven beschreven zijn is een kostbare aangelegenheid. In vele gevallen kan dit alleen als de straat heringericht wordt. Het is voor ons financieel niet haalbaar dit overal in de gemeente te doen. Bij een herinrichting of groot onderhoud zal met genoemde uitgangspunten rekening gehouden worden.

U moet het doen

U als automobilist bent uiteindelijk degene die ‘het’ moet doen: iedere dag weer het geduld opbrengen om niet harder dan 30 km/uur te rijden. Het is maar een kleine moeite. En u doet er alle kinderen, ouderen en andere kwetsbare verkeersdeelnemers een groot plezier mee.

Alvast bedankt!