Artikel Wijkagent en Jeugdagent

 De wijkagent

De politie stemt haar werk zoveel mogelijk af op de wensen van de inwoners. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk te weten wat er speelt in dorp of buurt. Daarvoor zijn goede contacten onmisbaar.
De wijkagent speelt daarin een belangrijke rol. Hij is vaak aanwezig in zijn wijk en is voor velen het bekende gezicht van de politie. In veel gevallen is hij voor het eerste aanspreekpunt.

Een belangrijke taak van de wijkagent is het leggen en onderhouden van contacten. En dan niet alleen met de bewoners van zijn wijk, maar ook met lokale overheden, winkeliers, scholen, maatschappelijk werk en woningstichting. Samen met alle betrokken partijen proberen de wijkagent en de andere politiemensen in Noordenveld iets te doen aan lokale problemen. Op deze manier proberen we Noordenveld een leefbare en veilige gemeente te houden.

In de gemeente Noordenveld werken 4 wijkagenten. Ieder heeft een eigen gebied. Telefonisch zijn de wijkagenten bereikbaar via tel. 0900-8844 (lokaal tarief).

De wijkagenten zijn:

  • Sjoerdtje Helder, wijkagent Peize e.o.
  • Theo Vrijs, wijkagent Norg en Veenhuizen e.o.
  • Harry Prak en Sander Bijvank, wijkagenten Roden en Nieuw-Roden

De jeugdagent

Naast wijkagenten heeft politie Drenthe ook jeugdagenten. In Noordenveld is dat Irma Abbing. Zij werkt vanuit het politiebureau in Roden.
Als wijkagent jeugd is zij een 'gewone' politieagent, die ook nog bezig ben met taken rondom de jeugd. Deze taken bestaan onder andere uit het bezoeken van 'hangplekken' op straat, contact houden met scholen, verenigingen, jongerenwerk, Centrum Jeugd en Gezin en natuurlijk de jongeren zelf. De wijkagent jeugd pakt problemen aan van jongeren, zoals jeugdcriminaliteit maar ook problemen in het gezin, alcohol- en drugsgebruik en vermissingen van jongeren.

Ook de jeugdagent is bereikbaar via 0900-8844.