Artikel Wijkagent en Jeugdagent

 De wijkagent

De politie stemt haar werk zoveel mogelijk af op de wensen van de burgers. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk te weten wat er speelt in dorp of buurt. Daarvoor zijn goede contacten onmisbaar.
De wijkagent speelt daarin een belangrijke rol. Hij is vaak aanwezig in zijn wijk en is voor velen het bekende gezicht van de politie. In veel gevallen is hij voor het eerste aanspreekpunt.

Een belangrijke taak van de wijkagent is het leggen en onderhouden van contacten. En dan niet alleen met de bewoners van zijn wijk, maar ook met lokale overheden, winkeliers, scholen, maatschappelijk werk en woningstichting. Samen met alle betrokken partijen proberen de wijkagent en de andere politiemensen in Noordenveld iets te doen aan lokale problemen. Op deze manier proberen we Noordenveld een leefbare en veilige gemeente te houden.

In de gemeente Noordenveld werken vier wijkagenten. Ieder heeft een eigen gebied. Telefonisch zijn de wijkagenten bereikbaar via tel. 0900-8844 (lokaal tarief).

De wijkagenten zijn:

  • Sjoerdtje Helder, wijkagent Peize e.o.
  • Theo Vrijs, wijkagent Norg en Veenhuizen e.o.
  • Robert Bouma en Sander Bijvank, wijkagenten Roden en Nieuw Roden

De jeugdagent

Naast wijkagenten heeft politie Drenthe ook jeugdagenten. In Noordenveld Tynaarlo is een jeugdagent: Fred Wilbrink.
Hij is de specialist als het gaat om de aanpak en het voorkomen van jeugdproblematiek in Noordenveld en Tynaarlo. Hij werkt veel samen met andere jeugdinstanties. Dit alles met het doel om in de komende jaren het aantal jongeren dat zich schuldig maakt aan allerlei vormen van criminaliteit, omlaag te brengen.

Ook de jeugdagent is bereikbaar via 0900-8844. 

Deze genoemde wijk- en jeugdagenten zijn met name netwerkpartners, alle andere in Noordenveld werkzame politieagenten werken gebiedgebonden en zijn beschikbaar voor de algemene politietaken.