Artikel Politie in Noordenveld

 Alarmnummer:  112
Geen spoed, wel politie nodig? Bel dan 0900 8844

Westerstraat 21
9301 BB Roden
telefoon 0900 8844
Website politie

Basiseenheid Noordenveld Tynaarlo

De lokale politiezorg in Noordenveld wordt uitgevoerd door politiemensen van de basiseenheid Noordenveld-Tynaarlo

Zij werken vanuit de politiebureaus in Roden en Vries. Zij verzorgen de surveillances en controles in Noordenveld, behandelen (verkeers)ongevallen en zorgen voor toezicht op en handhaving van de openbare orde.

Daarnaast worden er - meestal op initiatief van de wijkagent(en) - allerlei projecten uitgevoerd op het gebied van verkeer, jeugd, horecatoezicht, milieu, enzovoorts.