Artikel Wat te doen bij brand?

En dan is er opeens toch brand...

Wat moet u doen als er, ondanks het nemen van goede voorzorgsmaatregelen, toch brand mocht uitbreken :

  • Waarschuw direct de brandweer. Zorg dat het alarmnummer 1-1-2 op het telefoontoestel is vermeld of leer het uit het hoofd;
  • Vertel de brandweer kort en bondig uw naam, adres en de plaats en aard van de brand;
  • Zorg dat iedereen het huis snel en veilig verlaat. Sluit zoveel mogelijk ramen en deuren;
  • Blijf bij sterke rookontwikkeling laag bij de grond want rook stijgt op waardoor de lucht dicht bij de grond het langst redelijk fris blijft;
  • Open nooit zomaar een deur, maar voel eerst aan de deurkruk of deze warm is. In dat geval: nooit openen! Een steekvlam kan het gevolg zijn;
  • Kunt u niet meer vluchten, probeer dan een kamer aan de straatkant te bereiken. Sluit de deur van die kamer en leg een (nat) laken, deken of vloerkleed tegen de spleet onder de deur om de rook tegen te houden. Open dan pas een raam en roep om hulp;
  • Als het mogelijk is de brand zelf te blussen, probeer dat dan, maar neem nooit enig risico. Er zijn diverse soorten blustoestellen in de handel, die echter wel enige vaardigheid vereisen. Het eenvoudigst is een gewone tuinslang. Hang zo’n tuinslang gebruiksklaar op een strategische plek. Kies de lengte eventueel zo, dat u ook het huis van de buren kunt bereiken;
  • Wanneer de brandweer arriveert, leg dan duidelijk uit waar de brand is, wát er precies in brand staat en of er nog mensen binnen zijn;
  • Wanneer de kleding van iemand in brand staat, zorg dan onmiddellijk dat het slachtoffer gaat liggen en doof de vlammen met een deken, jas of iets dergelijks. Zijn die er ook niet, dan over de grond rollen. Het is bijzonder belangrijk het slachtoffer direct te koelen met koud water. Geen zalfjes e.d. gebruiken! Nooit de kleding verwijderen. Zorg onmiddellijk voor een arts en vervoer naar het ziekenhuis. Juist als de brandwond geen pijn doet, is de verbranding dikwijls zeer ernstig;
  • Zorg dat de brandweer snel en doeltreffend haar werk kan doen. Houd daarom brandkranen vrij, blokkeer de aanrijroutes niet, verwijder obstakels en loop niet in de weg bij het blussen.