Artikel Controlelijst Brandveiligheid in woningen

Als een huis geheel volgens de geldende voorschriften is gebouwd, betekent dit natuurlijk niet dat alles ook 100% brandveilig is en blijft. Immers, een technische installatie kan gewijzigd worden of door allerlei oorzaken defect raken. Bovendien hangt veel af van de wijze waarop de bewoners met het gebouw en de installaties omgaan en in hoeverre zij zich (brand)veilig gedragen.

Of u voldoende brandveiligheidsbewustzijn heeft, kunt u nagaan aan de hand van onderstaande controlelijst. De brandweer heeft op deze lijst een aantal zaken die hierbij de aandacht verdienen, voor u op een rijtje gezet.

pdf  Controlelijst Brandveiligheid in woningen

Door het beantwoorden van alle vragen van deze controlelijst, krijgt u inzicht in de situaties in huis welke uit oogpunt van brandveiligheid verbeterd zouden moeten worden.