Veiligheid

De burgemeester kan iemand een verblijfsontzegging opleggen voor een gebied in het centrum van Roden. Dat kan hij doen als diegene de openbare orde heeft verstoord of wettelijke bepalingen overtreedt. Het gebied beslaat het evenemententerrein, de Brink, Raadhuisstraat en Heerestraat, en met ingang van 1 september 2018 ook de Albertsbaan. Hieronder staat een kaartje van het heel gebied waarvoor de verblijfsontzegging opgelegd kan worden.

Gebied verblijfsontzegging 01-09-2018