Artikel Themajaar

Op 11 november 2013 heeft de gemeenteraad besloten een thema te willen verbinden aan een bepaald jaar.

Themajaren kunnen een stimulans betekenen voor een bepaald onderwerp en zorgen voor brede participatie vanuit de gehele gemeente. Themajaren zorgen voor verbinding maar ook zeker voor reuring in de gemeente en kunnen zorgen voor een financiële impuls, die weer extra prikkels bij inwoners, organisaties en verenigingen kan bewerkstelligen om activiteiten te organiseren. Hiervoor is een budget van € 20.000,= beschikbaar.

In 2016 is het thema: Vluchteling.

2015: Jaar van de Cultuur.

2014: Jaar van de Sport. (Informatie volgt)