Artikel Fonds Leefbaarheid Noordenveld

De gemeente Noordenveld wil initiatieven stimuleren die bijdragen aan de leefbaarheid in wijken en dorpen en het meedoen van inwoners. Daarvoor is het Fonds Leefbaarheid ingesteld. Te denken valt aan culturele of sportieve activiteiten voor jong en oud of waardevolle historische projecten. Het is de bedoeling dat de aanvrager zelf zorgt voor 25% van het totaal benodigde bedrag. Dit moet blijken uit een beknopte financiële begroting.

Spelregels

Om voor het Fonds Leefbaarheid in aanmerking te komen is er een aantal spelregels. Zo moeten de activiteiten bijdragen aan de participatie van inwoners bij hun wijk of dorp. Of de activiteiten bevorderen de leefbaarheid in de wijk of het dorp. Door een bijdrage van de provincie Drenthe zit er in de jaren 2016 tot en met 2018 100.000 euro per jaar in het Fonds Leefbaarheid. Is het geld op, dan kan de gemeente in dat jaar geen subsidie meer verlenen. Een aanvraag kan dan wel opnieuw ingediend worden voor het volgende jaar.

Aanvragen

Wilt u met uw organisatie een bijdrage uit het fonds Leefbaarheid aanvragen? Dan kunt u het aanvraagformulier Subsidie invullen in ons digitaal loket. Wil je je idee liever eerst met ons bespreken, vul dan dit formulier in, dan nemen wij op korte termijn contact met je op.

Wmo visie "Voor en met elkaar"

Het fonds Leefbaarheid past binnen de visie op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 'Voor en met elkaar'. De kern is dat iedereen meedoet in Noordenveld. Meedoen betekent: je draagt bij, je werkt samen, je telt mee. De gemeente doet ook mee, hiervan is het Fonds Leefbaarheid een voorbeeld.