Artikel Fonds Leefbaarheid Noordenveld

De gemeente Noordenveld wil initiatieven stimuleren die bijdragen aan de leefbaarheid in wijken en dorpen en het meedoen van inwoners. Daarvoor is het Fonds Leefbaarheid ingesteld. Te denken valt aan culturele of sportieve activiteiten voor jong en oud of waardevolle historische projecten. Het is de bedoeling dat de aanvrager zelf zorgt voor 25% van het totaal benodigde bedrag. Dit moet blijken uit een beknopte financiële begroting.

Spelregels

Om voor het Fonds Leefbaarheid in aanmerking te komen zijn er een aantal spelregels. Zo moeten de activiteiten bijdragen aan de participatie van inwoners bij hun wijk of dorp. Of de activiteiten bevorderen de leefbaarheid in de wijk of het dorp. Daarnaast moeten ze passen binnen cultuur en recreatie of sociale voorzieningen en dienstverlening of sport en bewegen. Op het gemeentehuis is alle informatie over dit fonds beschikbaar.

Wilt u met uw organisatie een bijdrage uit het fonds Leefbaarheid aanvragen? Dan kunt u het aanvraagformulier Subsidie invullen in ons digitaal loket.

Subsidieplafond

Er zit 50.000 euro per jaar in het fonds Leefbaarheid. Is het geld op, dan kan de gemeente in dat jaar geen subsidie meer verlenen. Een aanvraag kan dan wel opnieuw ingediend worden voor het volgende jaar.

Wmo visie "Voor en met elkaar"

Het fonds Leefbaarheid past binnen de visie op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 'Voor en met elkaar'. De kern is dat iedereen meedoet in Noordenveld. Meedoen betekent: je draagt bij, je werkt samen, je telt mee. De gemeente doet ook mee, hiervan is het Fonds Leefbaarheid een voorbeeld.