Artikel Dorpenfonds: goed voor mekaar

Noordenveld maakt ideeën voor dorp of buurt bereikbaar

In het Dorpenfonds zit 1 miljoen euro. Heeft u een goed idee voor uw wijk of dorp? Vraag dan geld uit dit fonds om het idee uit te voeren.

Spelregels voor uw idee

Dorpenfonds
Voor het idee waarvoor u geld aanvraagt gelden spelregels:

  • Het idee verbetert uw buurt, wijk of dorp
  • Het idee moedigt inwoners aan iets te doen voor hun wijk of dorp
  • Het idee moedigt inwoners aan om samen problemen aan te pakken
  • Het idee geeft inwoners meer invloed op de inrichting van hun buurt, wijk of dorp
  • Het idee kost meer dan € 15.000,- maar minder dan € 100.000,- Kost het uitvoeren van uw idee minder dan € 15.000,-, kijk dan bij het Fonds Leefbaarheid.
  • Inwoners betalen of werken mee aan het idee
  • Meebetalen of meewerken is 25% van de kosten van het idee
  • Voor het Dorpenfonds geldt op=op

Vraag geld aan voor uw idee

Gebruik het aanvraagformulier.
Wilt u het idee eerst met ons bespreken? Vul dit formulier in, dan nemen we graag contact met u op.

Wmo visie 'Voor en met elkaar'

Het Dorpenfonds past bij hoe de gemeente denkt over de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) 'Voor en met elkaar'. De gedachte is dat iedereen meedoet in Noordenveld. Meedoen betekent: je draagt bij, je werkt samen, je telt mee.