Artikel Hondenpoep

Vraag:
Doet de gemeente wat aan hondenpoep?

Antwoord:
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)  staat dat een eigenaar of houder van een hond verplicht is ervoor te zorgen dat zijn of haar hond zich niet van uitwerpselen ontdoet op een gedeelte van de weg dat (mede) bestemd is voor voetgangers. Ook op een voor publiek toegankelijke en als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of een door het College van B&W aangewezen plek mag een hond zich niet van zijn uitwerpselen ontdoen. De overtreding wordt opgeheven indien de eigenaar van de hond ervoor zorgt dat de uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.

Vraag:
Plaatst de gemeente borden tegen hondenpoep?

Antwoord:
De gemeente plaatst in dit kader geen borden.
Inwoners zijn vrij om zelf wel borden te plaatsen.