Artikel Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Laat u niet zomaar kopiëren

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van kopieën van deze identiteitsbewijzen.

Voorkom identiteitsfraude

U bent niet altijd verplicht om een kopie van uw identiteitsbewijs af te geven. Geeft u toch een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. Hoe doet u dat?

Schrijf op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • aan welk bedrijf u de kopie geeft
  • de datum waarop u de kopie afgeeft

Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te bewerken.