Artikel Praktische informatie begraven in Noordenveld

De uitvaart en de contacten met de gemeente worden in de meeste gevallen geregeld door een uitvaartverzorger. Welke uitvaartverzorger u kiest is afhankelijk van uw verzekeringsmaatschappij of van uw eigen keuze.

Begraafplaats NorgNa een overlijden moet er uiterlijk op de 5e dag na het overlijden een begrafenis of een crematie plaatsvinden. In bijzondere gevallen kan een begrafenis of crematie op een later tijdstip plaatsvinden. Dit kan alleen als de arts een verklaring van uitstel afgeeft. Bijvoorbeeld als er familie uit het buitenland moet overkomen voor de begrafenis of crematie. Het aanvragen van een uitstelverklaring wordt in de meeste gevallen geregeld door de uitvaartverzorger.

Tarieven

Zoals wellicht bekend, is begraven een dure aangelegenheid is. Het in stand houden van 7 begraafplaatsen in de gemeente is tevens een dure aangelegenheid. De gemeenteraad heeft ervoor gekozen de kosten samen te delen, teneinde de bijdrage in de kosten ook voor de inwoner draaglijk te laten zijn. De diensten, zoals bijvoorbeeld het begraafrecht en de vergunning gedenkteken zijn kostendekkend gemaakt, dat wil zeggen dat u niets meer betaalt dan wat het de gemeente daadwerkelijk kost.
Voor de rechten, bijvoorbeeld de aankoop van een graf(recht) voor 30 jaar, geldt dit niet.
Deze kosten worden doorberekend in het recht dat u aankoopt voor 30 jaar.
De kosten van het groenonderhoud komen volledig voor rekening van de gemeente en worden dus niet doorberekend aan u. De tarieven worden jaarlijks opnieuw berekend om ervoor te zorgen dat u niet meer betaald dan nodig is.

Openingstijden begraafplaatsen

De begraafplaatsen zijn dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang.
Kinderen onder de 16 jaar mogen alleen de begraafplaats betreden onder begeleiding van een volwassene.

Tijden van begraven, bijzetting asbus en asbezorging

Van 1 april tot 1 oktober kan van maandag tot en met zaterdag worden begraven, bijgezet en verstrooid tussen 09.00 en 17.00 uur.
Van 1 oktober tot 1 april kan er worden begraven, bijgezet en verstrooid tussen 09.00 een 15.30 uur.
Het is niet mogelijk om te begraven, bij te zetten en te verstrooien op zondag en algemeen erkende feestdagen.

Begraafplaatsenadministratie

Bij de vakgroep Burgerzaken van de gemeente wordt de begraafplaatsenadministratie bijgehouden. Dit is een geautomatiseerd register van (urnen)graven, urnennissen en hun rechthebbenden. In de geautomatiseerde administratie zijn niet alle graven en rechthebbenden opgenomen. De “oude” administratie ligt vast in boeken en op kaarten. Om die reden kan het zijn dat, indien u informatie wenst uit deze  “oude” administratie,  dit wat langer op zich laat wachten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de vakgroep Burgerzaken in het gemeentehuis tijdens de openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. U kunt een afspraak maken, maar even bellen kan natuurlijk ook, telefoonnummer 050 - 50 27 222.