Artikel Onderhoud van graven

 U dient zelf het onderhoud van het graf te verzorgen. Dit betekent dat u het graf en het gedenkteken moet schoonhouden en ervoor moet zorgen dat alles er keurig verzorgd bij ligt. Indien dit niet het geval is kan het College van Burgemeester en Wethouders zo nodig de gehele grafbedekking verwijderen. De rechthebbende krijgt hiervan schriftelijk bericht. Het verwijderde blijft gedurende twaalf weken ter beschikking van de rechthebbende, maar daarna vervalt het aan de gemeente. De rechthebbende krijgt daarvoor geen vergoeding. Het is daarom van groot belang dat u het graf goed verzorgt.

Onderhoud door de gemeente

U kunt er ook voor kiezen om het onderhoud te laten verzorgen door de gemeente. Hiervoor betaalt u dan een afkoopbedrag. Gedurende 30 jaar verzorgt de gemeente hiervoor het graf.
Onder het onderhoud dat de gemeente verricht wordt verstaan:

  • het tweemaal per jaar schoonhouden van de grafbedekking;
  • het (voor zover mogelijk) bijschilderen van de tekst op het gedenkteken.