Artikel Hergebruik van graven

Hergebruik van graven zonder kelder

Een graf wordt uitgegeven voor 1 persoon. Het is wettelijk voorgeschreven dat een graf waarin een overledene is begraven gedurende 10 jaar met rust moet worden gelaten. Na die 10 jaar is het in principe mogelijk een graf te hergebruiken (na onderzoek wordt bepaald of hergebruik al mogelijk is). Dit hergebruik wordt ook wel “schudden” genoemd. Bij schudden worden de overblijfselen van de overledene bijeengebracht en dieper in het graf weggezet. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een nieuwe overledene. Aan het schudden van graven zijn kosten verbonden.

Begraafplaats VeenhuizenHergebruik van graven met kelder

Ook het schudden van graven die zijn voorzien van een kelder is mogelijk. Echter, de wettelijke grafrust voor keldergraven is minimaal 20 jaar. Daarnaast moet het schudden van keldergraven worden uitgevoerd door een erkend bedrijf. 
Naast de gemeentelijke kosten voor het schudden, dient u zelf de kosten te betalen voor de inschakeling van een erkend bedrijf. Hieronder vindt u een aantal adressen van bedrijven die u zou kunnen inschakelen.

Zelf een ander bedrijf kiezen mag natuurlijk ook, mits dit een voor deze werkzaamheden erkend bedrijf is.

Erkende bedrijven voor het schudden van graven:

 • Gravendienst A.C. van den Burgt
  Louis Couperusstraat 53
  5421 RM Gemert
  telefoon (0492) 363089 of (0492) 366601
   
 • CC Gravendienst B.V.
  Postbus 43
  1600 AA Enkhuizen
  telefoon (022) 8544192
   
 • L.J. van Santvoort Grafdelving
  Strovlasstraat 35
  5345 XM Oss
  telefoon (0412) 651676