Artikel Grafrecht

In Noordenveld kunt u een graf aankopen voor een periode van 30 jaar. U koopt dan het recht op een graf. Dit betekent niet dat u de eigenaar wordt van het stukje grond waar het graf zich bevindt, maar u koopt het recht dat u dat stukje grond 30 jaar lang mag gebruiken.

Begraafplaats PeizeU kunt pas een grafrecht aankopen na een overlijden. Alvast een graf reserveren kan dus niet. Het is wel mogelijk om bij de aankoop van een grafrecht een graf te reserveren naast dit graf voor bijvoorbeeld de echtgenoot of partner. Dit moet u dan aangeven bij de aankoop van het eerste grafrecht. De graven worden uitgegeven in volgorde van ligging. Van tevoren een mooi plekje uitzoeken op de begraafplaats is dan ook niet mogelijk.

Verlenging grafrecht

Na 30 jaar kunt u het recht verlengen met telkens 10 jaar. Zo kan het (urnen)graf of de urnennis wel 100 jaar of langer in de familie blijven. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is het recht in het 29ste jaar te verlengen met 10 jaar. Daarna kunt u in het 39ste jaar weer verlengen met 10 jaar en ga zo maar door. Een verzoek om te verlengen kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend door de rechthebbende.

Rechthebbende

Het recht op een (urnen)graf/urnennis staat op naam van één rechthebbende. Deze bepaalt wat er met het (urnen)graf/urnennis gebeurt en wie er in mogen worden begraven. Bij overlijden van de rechthebbende moet er een nieuwe rechthebbende worden aangewezen.
Dit kan niet zomaar iemand zijn. Dit moet een echtgenoot of levenspartner zijn, of een bloed- of aanverwant tot en met de derde graad. Als er binnen één jaar na het overlijden geen nieuwe rechthebbende is aangewezen, dan vervalt het recht  automatisch terug aan de gemeente. Echter, als na de termijn van één jaar zich alsnog een nieuwe rechthebbende meldt, kan het College van Burgemeester en Wethouders  beslissen om het (urnen)graf/de urnennis op naam van de nieuwe rechthebbende te zetten. De eerste die zich meldt en voldoet aan de hierboven gestelde eisen wordt de rechthebbende. U hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan de overige familieleden. Alle aanvragen om rechthebbende te kunnen worden moeten schriftelijk worden ingediend.

Afstand doen van grafrechten

Het is mogelijk om afstand te doen van de grafrechten die u in het bezit heeft. Dat wil zeggen, de rechthebbende op een graf kan afstand doen ten behoeve van de gemeente. U kunt geen aanspraak maken op een eventuele vergoeding. Nadat afstand is gedaan kunnen de eventuele grafbedekkingen worden verwijderd door de gemeente. Tevens kan het College van Burgemeester en Wethouders besluiten het graf weer geschikt te maken voor uitgifte.