Artikel Grafbedekking

Onder grafbedekking wordt verstaan: een gedenkteken of winterharde beplanting. Grafbedekking moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. U mag niet zomaar alles op een graf aanbrengen.

Begraafplaats RoderwoldeVoorschriften gedenktekens

Voor een gedenkteken mogen alleen maar duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, houtsoort.
De lengte en breedte van het gedenkteken mogen niet groter zijn dan het graf zelf. Dat wil zeggen maximaal 1.10 mtr. hoog, 0.85 mtr. breed en 2.00 mtr. lang. Voor kindergraven gelden respectievelijk de volgende afmetingen: 0.80 mtr., 0.50 mtr. en 1.10 mtr.
Alle onderdelen moeten vastzitten aan het gedenkteken. Er mogen zowel liggende, als staande gedenktekens worden geplaatst. Echter, de staande gedenktekens dienen zodanig te worden geplaatst dat de gedenktekens per vak van de begraafplaats op één lijn staan.

Gedenkteken urnengraf

Op een urnengraf kan ook een gedenkteken worden aangebracht. De maximale afmetingen hiervoor zijn: 0.50 mtr. lang, 0.40 mtr. breed. Deze afmetingen gelden voor de nieuw aangebrachte urnengraven. Mogelijk zijn er nog oude urnengraven in gebruik. Hiervoor gelden dan andere afmetingen. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de vakgroep Burgerzaken.
Het aanbrengen van een verharde rand (als spatrand) is toegestaan. Echter, het aanbrengen van grind en/of schelpen is uitdrukkelijk verboden. Dit omdat tijdens het maaien het grind of de schelpen in de maaimachine kunnen terechtkomen.

Overige grafbedekking

In plaats van een gedenkteken kunt u er ook voor kiezen om winterharde beplanting op een graf aan te brengen. Hierbij mag de beplanting bij volle wasdom niet hoger zijn dan 1.50 mtr. Tevens mag de beplanting de voor het graf beschikbare oppervlak niet overschrijden. Als dit wel het geval is, moet de beplanting kunnen worden teruggesnoeid. Naast de bovenstaande mogelijkheden mag u natuurlijk ook potplanten en bloemen in vazen op een graf zetten. Ook mogen losse bloemen op een graf worden neergelegd. Wij willen u met nadruk verzoeken de bloemen tijdig weg te halen of te vervangen. Mocht dit niet tijdig gebeuren, dan worden de verwelkte bloemen van gemeentewege verwijderd.

Vergunning grafbedekking

Voor het aanbrengen van grafbedekking (gedenkteken en winterharde beplanting) heeft u een vergunning nodig van het College van Burgemeester en Wethouders.
Voor een gedenkteken geldt dat deze in de praktijk vaak door een steenhouwer bij de gemeente wordt aangevraagd. De aanvraag moet zijn voorzien van een exacte werktekening. U kunt zelf kiezen bij welke steenhouwer u een gedenkteken wilt aanschaffen.
Voor de winterharde beplanting geldt ook een vergunningseis omdat niet alle beplanting geschikt is om aan te brengen op een graf. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de vakgroep Burgerzaken.