Artikel Eigen graf, grafkelder, urnengraf

Eigen graf

In één graf kan maximaal één overledene worden begraven. Eventueel mogen er nog twee urnen worden bijgezet. Ook is het mogelijk om een graf naast het graf van de overledene te reserveren. Op de begraafplaats in Roden is een bepaald deel van de begraafplaats geschikt gemaakt voor etagegraven. Dit betekent dat er twee personen in één graf kunnen. Deze worden dan boven elkaar begraven. Op de overige begraafplaatsen is het niet mogelijk om boven elkaar te worden begraven.

Begraafplaats Roden _Grafkelder

In een graf kan een grafkelder worden aangebracht. In de gewone graven dient u hier zelf voor te zorgen. Uw uitvaartverzorger kan dit voor u regelen. Voor de etagegraven en urnengraven draagt de gemeente zorg. U hoeft hier niets voor te doen. Uw uitvaartverzorger geeft uw wensen door aan de gemeente. De gemeente geeft een vergunning tot het mogen plaatsen van een grafkelder af. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Tevens worden voor de etagekelders en urnenkelders kosten in rekening gebracht.

Urnengraf  en urnennis

In een urnengraf en een urnennis mogen maximaal twee urnen worden bijgezet. In plaats van het plaatsen van urnen is het ook mogelijk om de as van maximaal twee personen te verstrooien in een urnengraf.
Net als bij een eigen graf kunt u een urnengraf of urnennis aankopen voor een periode van 30 jaar. Ook hier koopt u het recht op een urnengraf of urnennis. Dit betekent niet dat u de eigenaar wordt van het stukje grond/muur waar het urnengraf/-nis zich bevindt, maar u koopt het recht dat u dat stukje grond/muur 30 jaar lang mag gebruiken.