Artikel Huwelijk en geregistreerd partnerschap

Aangifte

De eerste stap op weg naar uw huwelijk of partnerschap is de melding voornemen huwelijk of partnerschap (tot voor kort 'ondertrouw' genoemd). Hiervoor moet u een afspraak maken met één van de medewerkers van de vakgroep Burgerzaken. U kunt hiervoor terecht tijdens de openingstijden behalve op donderdagavond.

Wanneer kunt u trouwen?

U kunt van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren trouwen of een partnerschap laten registreren. Ook op zaterdag kunt u bij de gemeente Noordenveld terecht. De plechtigheid duurt  ongeveer drie kwartier inclusief binnenkomst, huwelijksvoltrekking en toespraak, feliciteren, het maken van foto’s en het vertrek. Van maandag tot en met zaterdag kunnen de plechtigheden beginnen om: 09.00 uur, 10.00 uur, 11.00 uur, 13.00 uur, 14.00 uur, 15.00 uur of 16.00 uur. Om een en ander vlekkeloos te laten verlopen dient u minimaal 5 minuten voor aanvang van de plechtigheid aanwezig te zijn.

Waar kunt u trouwen?

De plechtigheid kan plaats vinden in het gemeentehuis in Roden. Ook kunt u zelf een andere locatie in de gemeente Noordenveld kiezen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden.

Kosten

Wanneer u wilt trouwen of een partnerschap wilt laten registreren dan bent u in de meeste gevallen daarvoor leges verschuldigd aan de gemeente. Kijk voor de kosten bij "Hoe werkt het".

Trouwambtenaren

De gemeente Noordenveld heeft 8 trouwambtenaren. Indien u een voorkeur heeft voor een trouwambtenaar dan kunt u dit bij de aangifte kenbaar maken.

Gastambtenaar

In verband met de grote hoeveelheid ambtenaren van de burgerlijke stand is het in de gemeente Noordenveld niet mogelijk een persoonlijke ambtenaar van de burgerlijke stand voor 1 dag te benoemen.

Gastspreker

De mogelijkheid bestaat dat er naast de ambtenaar van de burgerlijke stand een gastspreker het woord voert. Dit is uitsluitend mogelijk na overleg met de ambtenaar van de burgerlijke stand. Verder dient u er rekening mee houden, dat ook in dat geval de plechtigheid niet langer dan 40 minuten mag duren.

Gastvrouwen

Naast de ambtenaren van de burgerlijke stand stellen we ook graag onze bodes voor die als gastvrouw optreden tijdens de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie: Marga Hars, Ineke Hiskes, en Dineke Zwiers.

Muziek/opname

De mogelijkheid bestaat om tijdens de plechtigheid door u meegebrachte muziek af te spelen. Hiertoe dient u zelf een CD of USB-stick een dag van tevoren in te leveren bij de Vakgroep Burgerzaken. Om misverstanden te voorkomen dient u duidelijk aan te geven om welke muziek het gaat. Uiteraard kunt u op een andere locatie deze mogelijkheden met de desbetreffende locatiehouder bespreken.

Verboden te strooien

Het is niet toegestaan in en om het gemeentehuis rijst, confetti of ander materiaal te strooien. Daarnaast is het gebruik van plastic confettikanonnen en (wens)ballonnen verboden. Uiteraard kunt u op een andere locatie de mogelijkheden met de desbetreffende locatiehouder bespreken.

Verdere wensen

Heeft u nog meer specifieke wensen, laat het ons dan even weten. In overleg is vaak veel mogelijk.