Artikel Wat is de wet voorkeursrecht gemeenten?

De Wet voorkeursrecht gemeenten (vaak afgekort tot Wvg)  verplicht eigenaren bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit geldt alleen voor grond waar een voorkeursrecht op is gevestigd.

Op het ogenblik is er in Noordenveld voorkeursrecht van toepassing op een aantal percelen in Peize Zuid.