Wet voorkeursrecht gemeenten

Wat is de wet voorkeursrecht gemeenten?

De Wet voorkeursrecht gemeenten (vaak afgekort tot Wvg)  verplicht eigenaren bij verkoop de grond eerst aan de gemeente aan te bieden. Dit geldt alleen voor grond waar een voorkeursrecht op is gevestigd.

Lees meer in: Wat is de wet voorkeursrecht gemeenten?

Voorkeursrecht gemeenten Peize zuid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken op grond van artikel 7 eerste lid van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Noordenveld op 31 mei 2017 op grond van het bepaalde in artikel 5 Wvg besloten heeft de hierna aangegeven percelen grond aan te wijzen als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. Deze percelen grond zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende tekening en de perceellijst met kadastrale aanduidingen, oppervlakten en namen van eigenaren en zakelijk gerechtigden.

Lees meer in: Voorkeursrecht gemeenten Peize zuid