Artikel Wat is een voorbereidingsbesluit

In een voorbereidingsbesluit verklaart de gemeenteraad dat er een bestemminsplan in ontwikkeling is voor een bepaald gebied. Met zo'n besluit voorkomt de raad dat er in dat gebied activiteiten worden ontwikkeld die het nieuwe bestemmingsplan tegenwerken. Een voorbereidingsbesluit is maximaal 1 jaar geldig.Tegen een voorbereidingsbesluit kunt u geen bezwaar maken of beroep instellen.