Artikel Omgevingsvergunning Schapendrift Norg

Deze omgevingsvergunning maakt het mogelijk een woning te bouwen op het perceel Schapendrift nabij nummer 1 in Norg. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 maart tot en met 9 mei 2018 ter inzage.

De onderdelen van de omgevingsvergunning kunt u inzien op de website ruimtelijkeplannen.nl

De publicatie staat op officielebekendmakingen.nl.