Projectprocedures

Ontwerp-omgevingsvergunning Hoofdweg 7 te Een-West

Deze ontwerpomgevingsvergunning maakt de oprichting van een bijgebouw (schuur) bij de bestaande woning Hoofdweg 7 te Een-West mogelijk, in ruil voor de sloop van de bestaande bijgebouwen op de locatie. Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Lees meer in: Ontwerp-omgevingsvergunning Hoofdweg 7 te Een-West

Ontwerp omgevingsvergunning Ds. Germsweg 11 in Veenhuizen

Deze ontwerpomgevingsvergunning maakt het bouwen van een woning met atelier op het perceel Ds. Germsweg 11 in Veenhuizen mogelijk. Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Lees meer in: Ontwerp omgevingsvergunning Ds. Germsweg 11 in Veenhuizen

Omgevingsvergunning en oplegnotitie Milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling Asserstraat 119-121 in Zuidvelde

Deze omgevingsvergunning maakt de bouw en het in gebruik nemen van 2 pluimveestallen en een biomassaketel in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk aan de Asserstraat 119-121 in Zuidvelde. Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Lees meer in: Omgevingsvergunning en oplegnotitie Milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling Asserstraat 119-121 in Zuidvelde