Projectprocedures

Omgevingsvergunning en oplegnotitie Milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling Asserstraat 119-121 in Zuidvelde

Deze omgevingsvergunning maakt de bouw en het in gebruik nemen van 2 pluimveestallen en een biomassaketel in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk aan de Asserstraat 119-121 in Zuidvelde. Onder het kopje Kijk ook naar vindt u alle documenten. Deze kunt u openen als pdf-bestand.

Lees meer in: Omgevingsvergunning en oplegnotitie Milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling Asserstraat 119-121 in Zuidvelde

Omgevingsvergunning en oplegnotitie Milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling Asserstraat 94-96 in Zuidvelde

Deze omgevingsvergunning maakt de bouw en het in gebruik nemen van een pluimveestal en landbouwloods in afwijking van het bestemmingsplan mogelijk aan de Asserstraat 94-96 in Zuidvelde. De vergunning ligt vanaf 3 augustus 2017 ter inzage, en is dan ook op de website te downloaden.

Lees meer in: Omgevingsvergunning en oplegnotitie Milieueffectrapportage (m.e.r.)-beoordeling Asserstraat 94-96 in Zuidvelde

Omgevingsvergunning Norgervaart 26 in Huis ter Heide

Deze omgevingsvergunning voorziet in de oprichting van een bedrijfshal op het perceel Norgervaart 26 in Huis ter Heide en ligt van donderdag 3 november 2016 tot en met woensdag 14 december 2016 voor een ieder ter inzage.

Lees meer in: Omgevingsvergunning Norgervaart 26 in Huis ter Heide