Artikel Ontwerpbestemmingsplan locatie Raadhuisstraat te Roden

Het ontwerpbestemmingsplan locatie Raadhuisstraat te Roden heeft betrekking op het realiseren van 14 woningen in het centrum van Roden. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van donderdag 21 september tot en met woensdag 1 november 2017.

De onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan kunt u downloaden onder het kopje Kijk ook naar.

Tekst officiële bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan locatie Raadhuisstraat Roden (NL.IMRO.1699.2016BP056-ow01) ter inzage wordt gelegd.

Het betreft hier een braakliggend terrein aan de Raadhuisstraat 10-12 te Roden. Stichting Woonborg, eigenaar van dit perceel, heeft het voornemen ter plaatse een woongebouw te realiseren met daarin 14 appartementen. Deze appartementen, ieder voorzien van een woon-/eetkamer, open keuken en één slaapkamer zijn bedoeld voor alle leeftijden. De toegang tot het woongebouw is aan de Raadhuisstraat geprojecteerd terwijl aan de achterzijde parkeerplaatsen zijn voorzien. Dit initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan voor het Centrumgebied van Roden zodat voor het gebied een nieuw bestemmingsplan is opgesteld.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage voor iedereen van donderdag 21 september 2017 tot en met woensdag 1 november 2017. Het ontwerpbestemmingsplan kan worden ingezien in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kan het bestemmingsplan worden geraadpleegd op www.ruimtelijkeplannen.nl, op de website van de gemeente en op www.officielebekendmakingen.nl.

Tijdens de termijn van ter inzage legging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze over het ontwerp van het bestemmingsplan geven. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de raad van de gemeente Noordenveld, Postbus 109, 9300 AC Roden, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbestemmingsplan locatie Raadhuisstraat te Roden. Een zienswijze kan ook mondeling worden ingediend. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt met mevrouw Léan Beerlink van de afdeling Beleid en Realisatie via het telefoonnummer 14 050.

Roden, 20 september 2017.

.