Artikel Ontwerp bestemmingsplan Programma Terheijl, Oostindie 30 in Nietap

Dit ontwerp bestemmingsplan maakt de bouw van 3 woningen mogelijk op de locatie van een agrarisch bedrijf. Dit agrarische bedrijf verdwijnt, en er vinden landschappelijke maatregelen plaats die bijdragen aan het Ruimtelijk Kader Terheijl. Het ontwerpplan ligt vanaf 14 maart 2018 zes weken ter inzage.

De onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan kunt u inzien op de website ruimtelijkeplannen.nl

De publicatie staat op officielebekendmakingen.nl.