Artikel Bestemmingsplan Schoolstraat 22 in Westervelde

Dit bestemmingsplan (NL.IMRO.1699.2017BP064-vg01) voorziet in de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan om een (uitbreiding van een) bijgebouw aan de Schoolstraat 22 te Westervelde mogelijk te maken. Het ligt vanaf donderdag 29 maart tot en met woensdag 9 mei 2018 ter inzage.

De onderdelen van het bestemmingsplan kunt u inzien op de website ruimtelijkeplannen.nl

De publicatie staat op officielebekendmakingen.nl.