Plannen in procedure

Ontwerpbestemmingsplan Gastenhuis Schoolstraat in Roden

Dit ontwerpbestemmingsplan omvat de realisatie van een kleinschalige woonzorgvoorziening voor dementerende mensen aan de Schoolstraat 5 - 7 in Roden. In het verleden bevond zich hier bebouwing van de Scheepstraschool, een basisschool en een woning. Het initiatief past niet binnen het geldende bestemmingsplan voor het Centrum van Roden zodat voor het gebied een nieuw bestemmingsplan is opgesteld.

Lees meer in: Ontwerpbestemmingsplan Gastenhuis Schoolstraat in Roden

Bestemmingsplan locatie Rottinghuis in Nietap

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een herontwikkelingslocatie aan de J.P.  Santeeweg in Nietap. De locatie is gelegen aan de noordzijde van de J.P. Santeeweg ter hoogte van de kruising met de Natuurschoonweg.

Lees meer in: Bestemmingsplan locatie Rottinghuis in Nietap