Plannen in procedure

Bestemmingsplan de Fledders 8 in Zuidvelde

Dit bestemmingsplan (NL.IMRO.1699.2016BP061-vg01) voorziet in de vergroting van het bouwvlak tot 2 hectare van het agrarische bedrijf voor extra opslag- en verwerkingscapaciteit in de akkerbouw, extra stalruimte voor vergroting van de melkveehouderij en extra ruimte voor het plaatsen van een mestopslag silo en ruwvoer opslag.

Lees meer in: Bestemmingsplan de Fledders 8 in Zuidvelde

Bestemmingsplan Schoolstraat 22 in Westervelde

Dit bestemmingsplan (NL.IMRO.1699.2017BP064-vg01) voorziet in de gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan om een (uitbreiding van een) bijgebouw aan de Schoolstraat 22 te Westervelde mogelijk te maken. Het ligt vanaf donderdag 29 maart tot en met woensdag 9 mei 2018 ter inzage.

Lees meer in: Bestemmingsplan Schoolstraat 22 in Westervelde

Ontwerp bestemmingsplan Programma Terheijl, Oostindie 30 in Nietap

Dit ontwerp bestemmingsplan maakt de bouw van 3 woningen mogelijk op de locatie van een agrarisch bedrijf. Dit agrarische bedrijf verdwijnt, en er vinden landschappelijke maatregelen plaats die bijdragen aan het Ruimtelijk Kader Terheijl. Het ontwerpplan ligt vanaf 14 maart 2018 zes weken ter inzage.

Lees meer in: Ontwerp bestemmingsplan Programma Terheijl, Oostindie 30 in Nietap