Plannen in procedure

Bestemmingsplan herontwikkeling locatie Boskamp in Roden

Het bestemmingsplan herontwikkeling locatie Boskamp in Roden voorziet in de realisatie van maximaal 54 levensloopgeschikte woningen. Het ligt ter inzage vanaf donderdag 28 december 2017 tot en met woensdag7 februari 2018.

Lees meer in: Bestemmingsplan herontwikkeling locatie Boskamp in Roden

Ontwerpbestemmingsplan Herziening Westeres in Roden

Dit ontwerpbestemmingsplan voorziet in een verruiming van de bestemming voor grootschalige detailhandel in het gebied aan de Westeresch in Roden. Het  ligt ter inzage vanaf donderdag 21 december 2017 tot en met woensdag 31 januari 2018.

Lees meer in: Ontwerpbestemmingsplan Herziening Westeres in Roden

Ontwerpbestemmingsplan De Fledders 8 in Zuidvelde

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de vergroting van het bouwvlak tot 2 hectare van het agrarische bedrijf voor extra opslag- en verwerkingscapaciteit in de akkerbouw, extra stalruimte voor vergroting van de melkveehouderij en extra ruimte voor het plaatsen van een mestopslag silo en ruwvoer opslag. Het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 7 december 2017 tot en met 17 januari 2018 ter inzage.

Lees meer in: Ontwerpbestemmingsplan De Fledders 8 in Zuidvelde