Veenhuizen

Bestemmingsplan Veenhuizen

Dit bestemmingsplan voor de kern en het bijbehorende buitengebied Veenhuizen in de gemeente Noordenveld bevat een actuele planologisch-juridische regeling voor de geconcentreerde bebouwing en het omliggend landelijk gebied van Veenhuizen. Dit plan vervangt het Bestemmingsplan Veenhuizen uit de jaren 90 en het bestemmingsplan woonwijken Veenhuizen.

Lees meer in: Bestemmingsplan Veenhuizen