Artikel Bestemmingsplan Woonwijken Roden

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de woonwijken in Roden in 2015, te weten De Hofsteden, Middenveld, Bomenbuurt, Hullenveld, Vijfde Verloting en Roderveld.  In dit bestemmingsplan  zijn ook andere functies dan 'wonen' meegenomen. Hierbij kan worden gedacht aan het zwembad, sportpark, bejaardencentrum, lichte kleinschalige bedrijvigheid et cetera.

Hieronder staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.