Artikel Bestemmingsplan Herontwikkeling locatie Ronerborg

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het mogelijk maken van woningbouw en eventueel een gezondheidscentrum op het voormalig terrein van de school "de Ronerborg" in Roden.

Onder 'Kijk ook naar' staat een overzicht van de diverse onderdelen van het bestemmingsplan. Deze kunt u openen als pdf-bestand.